Biển số xe các tỉnh thành trong cả nước được cơ quan Công an cấp cho chủ sở hữu khi họ mua xe mới hay chuyển đổi quyền sở hữu xe. Biển số xe sẽ cung cấp thông tin cho mọi người về nơi đăng ký xe thông qua 2 chữ số mã vùng...
Bắt đầu từ tháng 12 năm 2010 nước ta chính thức dừng cung cấp biển số xe máy và xe ô tô 4 số thay vào đó là các loại biển 5 số. Và lại một lần nữa quan điểm thế nào là biển đẹp, biển số xe có ý nghĩa lại được dấy...